Program Kursu

ArchiCAD 16 + Artlantis (32h)

Wykład wprowadzający w technologię BIM

 • Technologia BIM. Historia, teraźniejszość i przyszłość
 • Koncepcja Wirtualnego Budynku® - BIM jako baza danych
 • Możliwości i zalety BIM - porównanie z innymi technologiami CAD

1. Przygotowanie do pracy projektowej

 • Zanim rozpoczniemy pracę - wprowadzenie, nawigacja, parametry projektu.
 • Elementy wirtualnego budynku - cechy elementów 2D i 3D, podstawy zaznaczania, narzędzia.

2. Budowanie zawartości - podstawowe elementy 3D. Okna programu

 • Podstawowe elementy 3D. Precyzyjne definiowanie położenia i  geometrii elementów.
 • Cechy okien projektu, techniki tworzenia dodatkowych widoków projektu.

3. Budowanie zawartości projektu c. d. Edycja elementów

 • Dodatkowe techniki wspomagające precyzyjne konstruowanie elementów.
 • Projektowanie jako proces dynamiczny. Tworzenie i zmiany podstawowych elementów 3D.

4. Zapisywanie relacji pomiędzy elementami. Zestawienia ilościowe

 • Relacje, dachy, powłoki, więźba dachowa.
 • Zestawienia ilościowe, edycja projektu z poziomu zestawień.

5. Atrybuty, wstęp do elementów bibliotecznych

 • Atrybuty elementów. Tworzenie i edycja atrybutów.
 • Standardowe elementy biblioteczne w ArchiCADzie.

6. Uszczegóławianie projektów. Własne obiekty. Elementy 2D

 • Tworzymy elementy biblioteczne. Narzędzie Kształt. Przegroda strukturalna. Własne komponenty.
 • Elementy 2D. Wymiarowanie i opisywanie projektów.

7. Przygotowanie i publikacja dokumentacji. Widoki i Arkusze

 • Widoki. Parametry i tworzenie widoków
 • Teczka Arkuszy i Publikator.

8. Wizualizacja. Możliwości i ograniczenia ArchiCADa. Artlantis

 • Wizualizacja w ArchiCADzie - okno 3D, Lightworks, rendering szkicowy.
 • Wizualizacje w programie Artlantis Render
 

Powrót >>